Dante

De instelling voor volwassenenonderwijs Dante voert al 30 jaar programma's voor volwasseneneducatie uit in Rijeka, Kroatië. Dante trekt talrijke generaties volwassen studenten aan door het aanbieden van hoogwaardige onderwijsprogramma's en cursussen (gericht op leren in buitenlandse talen, interculturele communicatie, basisvaardigheden, onderwijsmethoden en -benaderingen, overdraagbare vaardigheden, ondernemerschap, conflictbeheersing) die inspelen op de behoeften van de moderne samenleving en bijdragen aan de ontwikkeling van volwasseneneducatie op lokaal, regionaal en Europees niveau. De instelling werkt nauw samen met overheidsinstellingen – het ministerie van Wetenschap en Onderwijs, het Agentschap voor beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie, en het Kroatisch Agentschap voor mobiliteit en Europeseprojecten. Naast nationale samenwerking heeft Dante veel ervaring op het gebied van internationale samenwerking en partnerschappen, door deel te nemen aan het programma Een leven lang leren, Erasmus+ (KA1, KA2, KA3), Europa voor de burger en de Europese socialezekerheid. Dante heeft de Erasmus-accreditatie 2020 gekregen op het gebied van volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en schoolonderwijs voor de periode 2021-2027.

nl_NLNederlands