Αναβάθμιση Δεξιοτήτων FHB

Το Αναβάθμιση Δεξιοτήτων FHB (Βερολίνο) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2016 από ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες του θεάματος και περιβαλλοντολόγους, οι οποίοι συνεργάζονται για την παροχή μιας εναλλακτικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την υποστήριξη της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης περιθωριοποιημένων ομάδων και εκπαιδευτικούς πρώτης γραμμής για την ενσωμάτωση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην καθημερινή τους πρακτική. Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει έναν δημιουργικό χώρο για την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και πόρων για την αντιμετώπιση επίμονων κοινωνικών, οικονομικών και ενταξιακών ζητημάτων που αφορούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το Βερολίνο έχει τη φήμη κέντρου δημιουργικότητας και έκφρασης, αλλά κάτω από την επιφάνεια παραμένουν πολλά προβλήματα που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που παρέχουν οι καθιερωμένοι πάροχοι. Το FHB επικεντρώνεται στην εφαρμογή της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή υπερσύγχρονου μαθησιακού και διδακτικού υλικού με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα τόσο για μη τυπικά όσο και για άτυπα περιβάλλοντα. FHB focuses on applying the expertise available to design and produce state-of-the-art learning and teaching materials using open-source technologies for both non-formal and informal settings.

elΕλληνικά