Speha Fresia

Speha Fresia djeluje od 1983. godine na nacionalnoj razini u području cjeloživotnog učenja, radnih politika, lokalnog održivog razvoja i društvenih istraživanja. Integriranjem svojih stručnih kompetencija u široku mrežu javnih i privatnih institucija, od 1996. sudjeluje u europskim projektima.

Speha Fresia djeluje u skladu sa Standardom upravljanja kvalitetom UNI EN ISO 9001:2008 na području: Savjetovanja o usmjeravanju, Službe za lokalni razvoj, Dizajna sistemskih mjera za podršku ugroženim skupinama, Društvenih istraživanja, Kontinuiranog stručnog osposobljavanja, Cjeloživotnog učenja. Riječ je o certificiranom tijelu za usmjeravanje i osposobljavanje u dvjema regijama, Laciju i Siciliji, koje organizira kontinuirane tečajeve strukovnog osposobljavanja za radnike financirane iz međuprofesionalnih fondova.

Za više informacija kontaktirajte nas putem: speha-fresia.eu

For more information, contact us through: speha-fresia.eu

hrHrvatski