ΚΜΟΠ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Το ΚΜΟΠ διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, το σύστημα υγείας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το KMOΠ συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει καινοτόμες κοινωνικές παρεμβάσεις, βασισμένες στη γνώση και την εμπειρία του. Ο οργανισμός συμμετέχει τόσο σε εθνικά όσο και σε ευρωπαϊκά/διεθνή έργα που αφορούν κοινωνικά ζητήματα με επίκεντρο την εκπαίδευση/κατάρτιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των νέων με χαμηλή ειδίκευση και των μακροχρόνια ανέργων, την ενδυνάμωση, τη μετανάστευση, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, τα θύματα εκφοβισμού, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία.

θύματα εκφοβισμού, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. https://www.kmop.gr/

elΕλληνικά