KMOP – CENTRUM VOOR SOCIALE ACTIE EN INNOVATIE

KMOP – Social Action and Innovation Centre is een non-profit organisatie gevestigd in Athene, Griekenland, met meer dan 45 jaar ervaring in duurzame ontwikkeling, sociale groei, mensenrechtenbescherming, sociale inclusie en beleidsonderzoek. KMOP heeft expertise op het gebied van sociaal welzijn, sociaal ondernemerschap en werkgelegenheid, gezondheidszorg en bescherming van mensenrechten, wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van knowhow op het gebied van sociaal beleid. KMOP werkt samen met belangrijke actoren in de publieke en private sekte, evenals met het maatschappelijk middenveld om oplossingsgerichte, op kennis gebaseerde interventies te stimuleren die essentieel zijn voor het bevorderen van de veerkracht van mensen. Het is betrokken bij zowel nationale als EU/internationale projecten die sociale kwesties aanpakken en die gericht zijn op het opbouwen van de vaardigheden en verbeteren van de rechten van laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen, empowerment, migratie, rechten van minderheden, slachtoffers van geweld en mensenhandel, slachtoffers van pesten, ouderen en gehandicapten.

Meer informatie vindt u op de website van de organisatie: https://www.kmop.gr/

nl_NLNederlands