The Square Dot Team

Η The Square Dot Team είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στο Λέουβεν του Βελγίου και έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω εξατομικευμένων συμβουλών πολιτικής.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη έρευνας και η παροχή συμβουλών πολιτικής με σκοπό τον εμπλουτισμό της δημόσιας διοίκησης με εξατομικευμένες, καινοτόμες και κοινωνικά υπεύθυνες λύσεις στους ακόλουθους τομείς

  • Σχολική υποστήριξη & σχεδιασμός
  • ατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων
  • Έρευνα πολιτικής
  • Χρηματοδότηση από την ΕΕ: Συμβουλές
  • Καθοδήγηση σταδιοδρομίας & επιχειρηματική καθοδήγηση
elΕλληνικά