The Square Dot Team

The Square Dot Team je organizacija koja se nalazi u Leuvenu u Belgiji i posvećena je rješavanju društvenih izazova putem prilagođenih savjeta o politikama.

Cilj nam je razviti istraživanje i pružiti savjete o politikama s ciljem obogaćivanja javne politike prilagođenim, inovativnim i društveno odgovornim rješenjima u sljedećim područjima

  • Školska podrška i osmišljavanje kurikuluma
  • Obuke i izgradnja kapaciteta
  • Istraživanje politike
  • Savjeti o financiranju EU-a
  • Karijerno savjetovanje i poslovno mentorstvo
hrHrvatski