Projectnummer: 2021-BE02-KA220-ADU-000033662

Over ons

Culturele intelligentie of cultureel quotiënt is de vaardigheid om culturele verschillen te herkennen en zich daaraan aan te passen om effectief te kunnen werken in cultureel diverse situaties, met overeenkomsten met de term culturele wendbaarheid. Culturele verschillen zijn niet alleen op basis van nationaliteit, etniciteit of overtuigingen. Velen van ons werken in multiculturele en multigenerationele organisaties, naast collega's met culturele referenties, overtuigingen en gebruiken die kunnen verschillen van de onze en culturele botsingen kunnen veroorzaken tussen afdelingen en teams in dezelfde organisatie. Het vermogen om gedrag dat verschilt van het onze snel te interpreteren en ons hieraan aan te passen, vormt de kern van het concept van culturele intelligentie. Het doel van het CQ+-project is de polarisatie in Europa aan te pakken door burgers in volwasseneneducatie ongeacht hun vaardigheiden, beroepen en achtergronden te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun culturele intelligentie en waardering en tolerantie voor diversiteit. Daartoe zullen partners uit heel Europa een breed educatief aanbod aan digitale middelen ontwikkelen om in de praktijk het cultureel bewustzijn en internationaal partnerschap te ontwikkelen en te versterken.

Projectresultaten

Binnen het CQ+project zal het Consortium een combinatie van innovatieve leermiddelen en een nascholingsprogramma ontwikkelen om polarisatie in Europa aan te pakken en burgers in volwasseneneducatie te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun culturele intelligentie en tolerantie voor diversiteit.

CQ+ Interactieve Infographics

De CQ + Interactive Infographics zullen bestaan uit een toolkit van 20 interactieve infographics die volwassen studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van hun culturele intelligentie. De Toolkit behandelt de volgende onderwerpen:
1. Mijn Culturele Vooroordelen – Zelfevaluatie van onze eigen culturele vooringenomenheid en intolerantie.
2. Mijn Cultuur, Mijn Perspectief – Kijken hoe onze cultuur en onze culturele waarden bepalen hoe we de wereld en andere culturen bekijken en interpreteren.
3. Cultureel bewustzijn en waardering– Het aanmoedigen van unieke perspectieven en lessen die we van verschillende culturen kunnen leren.
4. Interculturele partnerschappen - Studenten helpen om in multiculturele omgevingen te werken en na te denken over hoe we spreken, handelen en met elkaar omgaan in zulke situaties.

CQ+ MOOC & Community of Practice

De CQ+ MOOC (Massive Open Online Courseware) zal alle door de partners ontwikkelde leermaterialen bevatten zodat deze ook toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerde partijen in elke EU-lidstaat. Op het MOOC-platform wordt een CoP gehost om deelnemers te betrekken bij een collectief leerproces waarbij iedereen kan profiteren van elkaars kennis en ervaring en kan deelnemen aan samenwerking.

Nascholingsprogramma voor opleiders/onderwijzers in volwasseneneducatie

Het nascholingsprogramma zal een educatief programma omvatten voor opleiders/onderwijzers in volwasseneneductie dat hen in staat te stelt de verschillende digitale bronnen die deel uitmaken van de CQ + Interactieve infographics te gebruiken met hun studenten en hen ondersteunt bij het ontwikkelen van hun eigen digitale bronnen. De CQ+ in-Service training zal trainingsrichtlijnen en leereenheden bevatten mbt culturele intolerantie inEuropa, waarom culturele intelligentie belangrijk is en het belang van culturele intelligentie in de onderwijspraktijk.

Onze partners

Het CQ+-project is een door de EU gefinancierd programma waarbij zes partnerorganisaties uit België, Ierland, Duitsland, Italië, Spanje, Kroatië en Griekenland betrokken zijn die voornamelijk werken rond duurzame ontwikkeling, mensenrechtenbescherming en sociaal/pedagogisch onderzoek. Ze werken samen om innovatieve educatieve middelen te ontwikkelen om volwassen studenten te helpen hun culturele intelligentie te verbeteren

BLENDERS

BLENDERS wil een sensor zijn voor relevante behoeften en kansen in de samenleving en samen nieuwe oplossingen ontwikkelen of bestaande oplossingen versterken in hun impact

Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB (Berlijn) is een kmo die in 2016 is opgericht door academici, opvoeders, podiumkunstenaars en milieuactivisten die hebben samengewerkt

Speha Fresia

Speha Fresia is sinds 1983 op nationaal niveau actief op het gebied van levenslang leren, actief arbeidsbeleid, lokale duurzame ontwikkeling en sociaal onderzoek

The Square Dot Team

Het Square Dot-team is een organisatie gevestigd in Leuven, België, die zich inzet om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van beleidsadvies op maat.

DANTE

De instelling voor volwassenenonderwijs Dante voert al 30 jaar programma's voor volwasseneneducatie uit in Rijeka, Kroatië. .

Spectrum

Spectrum Research Centre (SRC) is een non-profit onderzoekscentrum dat is opgericht om een ruimte te creëren waar onderzoeks

Academia Postal 3 Vigo

Postal 3 is een entiteit die zich toelegt op opleiding, ontwerp en ontwikkeling van opleidingsmiddelen, en projectadvies, waarvan de diensten aan openbare en particuliere organisaties in Spanje, Europa en Amerika de afgelopen twee decennia een opmerkelijk succes en groei hebben bereik

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE

KMOP – Social Action and Innovation Centre is een non-profit organisatie gevestigd in Athene, Griekenland

Video getuigenissen

Een verzameling van video getuigenissen van deelnemers aan de training activiteit over Culturele Intelligentie die plaatsvond in juni 2023 in Berlijn, Duitsland

Nieuws

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Neem contact met ons op

Om mee te doen en ons project te steunen, kunt u ons vinden en volgen op Facebook op:
https://www.facebook.com/cqerasmusproject

nl_NLNederlands