Αριθμός Έργου: 2021-BE02-KA220-ADU-000033662

Σχετικά με εμάς

Η πολιτισμική νοημοσύνη ή αλλιώς “CQ” (cultural quotient) είναι η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς και να προσαρμόζεται στις πολιτισμικές διαφορές, προκειμένου να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά σε διαφορετικές πολιτισμικά καταστάσεις και να αλληλοεπιδρά με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι πολιτισμικές διαφορές δεν αφορούν μόνο την εθνικότητα, την ιθαγένεια ή τις πεποιθήσεις. Πολλοί από εμάς εργάζονται σε πολυπολιτισμικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς, δίπλα σε συναδέλφους που έχουν πολιτισμικές καταβολές, πεποιθήσεις και στάσεις που μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας και μπορεί να προκαλέσουν πολιτισμικές συγκρούσεις μεταξύ τμημάτων και ομάδων σε έναν οργανισμό. Η ικανότητα άμεσης ερμηνείας και προσαρμογής σε συμπεριφορές που διαφέρουν από τις δικές μας βρίσκεται στο επίκεντρο της έννοιας της πολιτισμικής νοημοσύνης. Στόχος του προγράμματος CQ+ είναι να αντιμετωπίσει την πόλωση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ενήλικες εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και υπόβαθρων ώστε να αναπτύξουν την πολιτισμική τους νοημοσύνη και και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Για τον σκοπό αυτό, εταίροι από όλη την Ευρώπη θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων για να διερευνήσουν πρακτικούς τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης της πολιτισμικής συνείδησης και της διεθνούς συνεργασίας.

Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου CQ+, η κοινοπραξία θα αν απτύξει έναν συνδυασμό καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων και ενός προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για την αντιμετώπιση της πόλωσης στην Ευρώπη και την υποστήριξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων ώστε να αναπτύξουν την πολιτισμική τους νοημοσύνη και τον σεβασμό τους στη διαφορετικότητα.

Διαδραστικά γραφήματα CQ+

Θα δημιουργηθεί μια εργαλειοθήκη 20 διαδραστικών γραφημάτων που θα βοηθούν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την πολιτισμική τους νοημοσύνη. Η εργαλειοθήκη θα καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
1. Η πολιτισμική μου προκατάληψη – Αυτο-αξιολόγηση της δικής μας πολιτισμικής προκατάληψης και μισαλλοδοξίας.
2. Ο πολιτισμός μου, η προοπτική μου - Αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός μας και οι πολιτισμικές μας αξίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο και τους άλλους πολιτισμούς.
3. Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και εκτίμηση - Προώθηση των μοναδικών προοπτικών και των μαθημάτων που μπορούμε να πάρουμε από διαφορετικούς πολιτισμούς.
4. Διαπολιτισμικές συνεργασίες – Βοηθώντας τους μαθητές να εργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να προβληματίζονται για το πώς μιλάμε, ενεργούμε και αλληλεπιδρούμε σε τέτοια περιβάλλοντα.

CQ+ Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα & Κοινότητα Πρακτικής

Το CQ+ Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) θα φιλοξενήσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργήσουν οι εταίροι, το οποίο θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ. Στην πλατφόρμα MOOC θα φιλοξενηθεί μια συνάντηση εργασίας (CoP) για την εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης, όπου όλοι και όλες θα μπορούν να μαθαίνουν από τις γνώσεις και την εμπειρία των άλλων και να συμμετέχουν σε συνεργατικές εργασίες.

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων πρώτης γραμμής

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα σπουδών για την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων πρώτης γραμμής, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τους διάφορους ψηφιακούς πόρους που αποτελούν μέρος του «CQ + Διαδραστικά γραφήματα» με τους εκπαιδευόμενους και να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τους δικούς τους ψηφιακούς πόρους. Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση CQ+ θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές κατάρτισης και μαθησιακές ενότητες πάνω σε θέματα πολιτισμικής νοημοσύνης, όπως η πολιτισμική μισαλλοδοξία στην Ευρώπη, γιατί είναι σημαντική η πολιτισμική ευφυΐα και η πολιτισμική νοημοσύνη στην εκπαίδευση.

Οι Εταίροι μας

Το πρόγραμμα CQ+ είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο οποίο συμμετέχουν έξι οργανισμοί-εταίροι από το Βέλγιο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Ελλάδα, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κοινωνική και παιδαγωγική έρευνα και συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων που θα βοηθήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν την πολιτισμική τους νοημοσύνη.

BLENDERS

Η BLENDERS επιδιώκει να αφουγκράζεται τις σχετικές ανάγκες και ευκαιρίες στην κοινωνία και να αναπτύσσει νέες λύσεις ή να ενισχύει τις υπάρχουσες λύσεις ως προς τον αντίκτυπό τους. Στόχος μας είναι

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων FHB

Το Αναβάθμιση Δεξιοτήτων FHB (Βερολίνο) είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2016 από ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες του θεάματος και

Speha Fresia

Η Speha Fresia δραστηριοποιείται από το 1983 σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της δια βίου μάθησης, των ενεργών πολιτικών για την εργασία

The Square Dot Team

Η The Square Dot Team είναι ένας οργανισμός που εδρεύει στο Λέουβεν του Βελγίου και έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω εξατομικευμένων συμβουλών πολιτικής

DANTE

Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Dante υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Ριέκα της Κροατίας εδώ και 30 χρόνια

Spectrum

Το Ερευνητικό Κέντρο Spectrum (SRC) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε για να δημιουργήσει έναν χώρο όπου τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ευρήματα

Academia Postal 3 Vigo

Η Postal 3 είναι μια οντότητα αφιερωμένη στην εκπαίδευση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων και τη συμβουλευτική έργων, της οποίας οι υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ισπανία, την Ευρώπη και την Αμερική έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία και ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα

Συνεντεύξεις σε βίντεο

Συλλογή βιντεοσκοπημένων συνεντεύξεων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα για την Πολιτιστική Νοημοσύνη που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Νέα

Ενημερωτικό δελτίο 1

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Επικοινωνία

Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, ακολουθήστε μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/cqerasmusproject

elΕλληνικά